„Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средни предприятия“

  • , от Basic Systems
  • 1 мин. за прочитане
„Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средни предприятия“

 

                        

 

На 02.06.2023 г. Румб Трейдинг ЕООД подписа Договор № BG-RRP-3.005-0552-C01 за финансиране по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост по процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средни предприятия“.

Основната цел на проекта е да се ускори прехода към цифровизация чрез въвеждане на ИКТ услугата за маркетинг в социални медии, включително управление на PPC (pay-per-click) реклама, осигуряваща повишаване нивото на дигитализация в предприятието.

Проектът е на обща стойност 15 600 лв., които представляват 100% безвъзмездна финансова помощ и е със срок за изпълнение 12 месеца.

 

 

 

 

 

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Румб Трейдинг“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“.

Най-новото от блога

Вход

Забравена парола?

Все още нямате регистрация?
Регистрация