Какво спестяваме на природата, като купуваме техника втора употреба?

  • , от Basic Systems
  • 7 мин. за прочитане
Какво спестяваме на природата, като купуваме техника втора употреба?

Като купуваме техника втора употреба, всъщност помагаме за спасяването на планетата и съхраняването на природата за нашите деца.

Като купуваме техника втора употреба, всъщност помагаме за спасяването на планетата и съхраняването на природата за нашите деца. Ако не сте се замисляли за тази зависимост и това определено не е основният ви мотив, когато заменяте някое от устройствата вкъщи, няма проблем. Незнанието, което всички корим, често води и до много добри резултати. И все пак… По-добре да знаем, отколкото да не знаем. Особено когато става въпрос за последствията от собствените ни действия, за мястото, на което живеем, и за живота не само на следващите но и на нашето собствено поколение.

Технологиите правят ежедневието ни по-лесно и ни пестят време. Няма човек, който да го отрече. В същото време обаче консуматорската култура на нашето общество причинява огромни щети на природата. Милиони смартфони, компютри, таблети, камери, принтери, рутери, модеми и всякакви други електронни устройства всяка година отиват на боклука. Често те не са извървели дори половината от експлоатационния си живот. Често не се изхвърлят нито на правилните места, нито по правилния начин, т.е. попадат в общия боклук.

Резултатът - когато електронните отпадъци се затоплят, защото при гниенето на боклука се отделя топлина, от тях се освобождават токсични химикали, наречени парникови газове и особено CO2. Парниковите газове допринасят за парниковия ефект, тъй като абсорбират инфрачервената радиация. В резултат температурата на планетата се увеличава, а това оказва негативен ефект върху всички екосистеми по веригата, на което сме свидетели със собствените си възприятия.

купчина компютърни отпадаци

По данни на ООН от 2016 г. в света годишно се изхвърлят около 45 тона електронни отпадъци. С непрекъснатото производство на нови и нови устройства и относително кратката експлоатация, която преминават, цифрите оттогава насам са нараснали многократно.

Как помагаме?

Как ние като потребители да помогнем за намаляването на въглеродните емисии. Един от отговорите на този въпрос е, като купуваме техника втора употреба. А как реално помага това? Отговорът в 5 точки.

1. Намалява въздействието от производството

Производството на техника върви ръка за ръка с вредни за природата отпадни продукти. Това включва най-вече замърсители на водата и въздуха. Освен това е процес, който консумира много енергия. За да бъде произведена, са необходими въглища, петрол, природен газ, ядрени мощности или други ресурси.

завод с пушещ комин, прозводствено замърсяване на околната страна

По-интересното е, че се получава своеобразен омагьосан кръг. Повишеното производство и предлагане съответно води и до повишено търсене и потребление. Това води до свръхконсумация на енергия в процеса на сглобяване, опаковане и транспортиране. Това, от своя страна, увеличава емисиите на парникови газове в атмосферата.

Така че, като купуваме техника втора употреба, реално допринасяме за намаленото потребление на енергия от възобновяеми източници.

2. Намалява търсенето на нови части и пести суровини

Използването на техника втора употреба реално намалява търсенето на нови части и пести природни суровини. Това означава по-малко разработване и експлоатиране на находища и съответно запазване на естествените хабитати на дивите животни. По този начин планетата може да си отдъхне.

компютърна дънна платка

Много програми за ефективно използване на технологиите по света са се развили от локални цели за намаляване на твърдите отпадъци. Повторното използване изисква по-малко ресурси, по-малко енергия и по-малко труд в сравнение с рециклирането, обезвреждането или производството на нови продукти от необработени материали.

3. Предотвратява попадането на токсини в природата

Когато не бъдат предадени за рециклиране*, използваните устройства попадат на открити сметища, където нанасят щети на природата съвсем непосредствено.

токсични и битови отпадъци в морската вода

Компютрите съдържат някои токсични компоненти, сред които олово, хром, кадмий и бромирани забавители на горенето. Когато тези токсини попаднат в почвата или водата, те “заразяват” растителния и животинския свят. Растителни и животински хранителни продукти, в които има съдържание на някой от тези химикали, могат да бъдат опасни за човешкото здраве. Излагането на олово предизвиква анемия, увреждане на мозъка и в най-крайни случаи - смърт. Кадмият уврежда белите дробове, а хромът във високи дози води до алергични реакции и вреди на черния дроб.

4. Намалява количеството електронни отпадъци

Това има непосредствена връзка с горните факти. Денонощното производство на електроника увеличава количеството електронни отпадъци в откритите сметища (отново заради неправилно депониране). Това съответно увеличава риска от разпространение на отрови в природата. Логиката е проста - колкото повече, толкова повече. С купуването на техника втора употреба помагаме процесът да се завърти в обратна посока - колкото по-малко, толкова по-малко.

5. Нека не пренебрегваме опаковката

Това може и да не е така очевидно, но опаковъчната индустрия също трябва да бъде взета предвид. Това е една от най-бързо развиващите се индустрии в световен мащаб. По прогнозни данни към 2024 г. тя ще надскочи един трилион долара. Новите продукти задължително идват в опаковка. Когато говорим за електронни устройства, често опаковката е по-голяма от техниката в нея.

отпадъци, картонени опаковки

И картонът съвсем не е най-големият проблем. Пластмасата и специално полистиренът е сред най-разпространените отпадъци в морската и океанската вода. Световният пазар на полистирен се оценява на 42,7 млрд. долара за 2019 г. Очакванията са през 2023 г. да нарасне до 62,3 млрд. долара. Всичко това не може да бъде използвано за други цели. То отива на боклука в момента, в който устройството бъде извадено от кутията и включено към захранването. Като избираме техника втора ръка, спестяваме на природата огромно количество отпадък с огромен енергиен отпечатък. Това е осъзнат и целенасочен избор, в който продава не опаковката, а съдържанието.

Разбира се, когато купувате устройство втора употреба, то ще ви бъде предадено в опаковка. В повечето случаи тя е по-малка като размери и включва по-малко пластмаса, картон и полистирен в сравнение с оригиналната.

* И понеже стана дума за рециклирането…

Рециклирането е последният етап от живота на едно устройство. Независимо дали става въпрос за смартфон, компютър, телевизор или пералня. До него се стига тогава, когато то вече е приключило технологичния си път и повече не може да се ползва.

компютърна клавиоатура със зелени бутони от трева

Изхвърлянето на техниката се подчинява на специални правила и общи норми, регламентирани в съответни юридически актове. За да не сме голословни, това са:

  • Закон за управление на отпадъците (отм. ДВ. бр.53 от 13 Юли 2012 г.);
  • Директива 2012/19/ЕC на Европейския парламент относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) от 4 юли 2012 г.;
  • Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) в сила от 1.01.2014 г.;
  • Наредба за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ДВ бр. 29 от 8.04.2011 г.).

Важно е да се знае, че нерегламентираното изхвърляне на уреди подлежи на финансови санкции, които се движат в рамката от 300 до 5000 лв. за физическите лица. Така например, ако решите да изхвърлите стария си таблет на неразрешено за това място, глобата варира от 300 до 1000 лв. Ако изгаряте или третирате по друг нерегламентиран начин електрическо и електронно оборудване, санкцията скача на 2000 до 5000 лв. В случай че това не окаже необходимия възпитателен ефект, при повторно нарушение глобата е в двоен размер.

Как и къде да предадете за рециклиране излязлата от употреба техника

Най-точния отговор на този въпрос може да получите от Google. Той ще ви каже кое е най-близкото място за предаване на електронни отпадъци, а телефонният разговор с представители на съответната фирма ще ви посочи и какви стъпки трябва да следвате. Често, особено когато става дума за по-големи уреди, те идват и ги взимат от адрес.

Другата възможност е да върнете излязлото от употреба устройство в магазина, от който сте го закупили, или директно на производителя. Някои марки имат специални програми за обратно изкупуване на остаряла техника. Други периодично предлагат да върнете старото си устройство и да купите ново с отстъпка.

Вместо финал…

Дългият живот и вярната служба на техниката зависят до голяма степен от отговорното ни поведение като собственици. Протекторите, калъфите, предпазните фолиа и всички подобни аксесоари имат преди всичко защитни функции - независимо дали техниката е нова, или втора употреба. Естетическият елемент е на второ място, но дори и той да е мотивът, ползвайте ги. Небрежното отношение и липсата на грижи и поддръжка преждевременно скъсяват живота на иначе здрави и работещи устройства. Консуматорската култура изисква да не се замисляме за това, но отговорността, която носим пред себе си и пред тези, които ще останат след нас, настоява да бъдем отговорни стопани. Не само на смартфоните и компютрите си, но и на нашата планета.

Тагове


Най-новото от блога

Вход

Забравена парола?

Все още нямате регистрация?
Регистрация